Circular 112. Curs 22/23 Puntuació definitiva sol.licitud de plaça escolar curs 2022/23. Puntuación definitiva solicitudes de plaza curso 2022/23.

BENVINGUTS I BENVINGUDES AL NOSTRE CENTRE

Bon dia

S’adjunta el llistat definitiu sol.licitud del procés ordinari d’admissió pel curs 2022/23.

Se adjunta el listado final con la puntuación definitiva del proceso ordinario de admisión del curso 2022/23.

Si tenen plaça reservada han de cridar al centre i demanar hora per recollir el sobre de matrícula ( tfno 971798769), en el cas de no efectuar la matrícula ni presentar la documentació demanada en el termini establert es perd la plaça.

Si tienen plaza reservada deben llamar al centro y solicitar cita para recoger el sobre de matrícula. ( tfno 971798769), en el caso de no efectuar la matrícula ni presentar la documentación requerida en el plazo establecido se pierde la plaza

Gràcies. Direcció

Gracias. Dirección