Circular 113 Material escolar Infantil. Curs 22/23.

Benvolgudes families.

L’aportació anual voluntària  de material *fungible escolar aprovada per el Consell Escolar per al curs 2022-23 es de  53 euros per a tots els cursos  d’ infantil.

El material* adquirit amb aquestes aportacions estarà al centre per les famílies que hagin fet l’aportació. En cas contrari les famílies han de dur al centre el material necessari * que és sol·liciti a principi de curs i trimestralment dins una bossa així com fer l’abonament de les fotocòpies, enquadernacions i plastificacions del material individual.

•Material fungible i no fungible escolar  entre altres fotocòpies, aferrament, pintures, gomes, pinzells, llapissos, maquinetes, plastilina, fang, paper xarol, paper seda, paper cel.lofana, punxons, cartolines blanques A4 i A3, cartolines de colors A4 i A3, folis blancs A4, folis blancs A3, folis de colors A4 i A3,  fundes de plàstic A4 i A3, enquadernadors, aquarel·les, temperes, retoladors, paper continuu, gomets de diferents formes, mides i colors, cartolines, tisores, llanternes de llum, material de llum i ombres, material per cada ambient: comunicació, ciència, artístic, lógic-numèric, constructiu, experimental i jardinet.

El sistema de pagament pel curs 22/23,  aprovat pel Consell Escolar del centre i la Conselleria d’Educació,   es  realitza amb  un codi de barres  per cada curs i concepte. 

L’objectiu és facilitar a les famílies fer l’aportació en qualsevol moment per caixer automàtic, mòbil o ordinador sense tenir que abonar cap comissió . El sistema es similar a l’abonament de qualsevol impost o rebut. No es pot abonar en finestreta.

En cas de fer l’abonament  per transferència bancària, es prega indicar el NOM I LLINATGES DE L’ALUMNE (no dels progenitors, avis…) i curs que farà a partir de setembre de 2022 (alumnes de 4 anys a 5è infantil i alumnes de 5 anys a 6è d’infantil ).

CAIXABANK NOW ES46 2100 7929 7513 0024 8180.

Abans del 30 de setembre  s’ha de fer, per alumne,l’aportació corresponent o dur al centre tot el material indicat i abonar les fotocòpies, enquadernacions i plastificacions del material individual.

Una salutació .Direcció CEIPIEEM  Son Serra

4 anys 5è d’educació Infantil

5 anys 6è d’educació infantil

Apreciadas familias.

La aportación anual voluntaria de material* fungible escolar aprobada por el Consejo Escolar para el curso 2022-23 es de  53 euros para todos los cursos de infantil.

El material* adquirido con estas aportaciones estará en el centro para los alumnos que hayan realizado la aportación. En caso contrario las familias deben traer al centro todo el material necesario  que se solicite a principio de curso y trimestralmente dentro de una bolsa así como realizar el abono de las fotocopias, encuadernaciones y plastificaciones del material individual.

*Material fungible y no fungible escolar entre otro material se incluyen fotocopias, pegamento, pinturas, gomas, pinceles, lápices, sacapuntas, plastilina, barro, papel charol, papel seda, papel celofán, punzones, cartulinas blancas A4 y A3, cartulinas de colores A4 y A3, folios blancos A4 y A3, folios de colores A4 y A3, fundas de plástico A4 y A3, encuadernadores, acuarelas, témperas, rotuladores, papel continuo de diferentes colores, pegatinas de diferentes formas, tamaños y colores, cartulinas, tijeras , linternas de luz, material de luz y sombras, material para cada ambiente de infantil : comunicación, ciencia, artístico, lógico-numérico, constructivo, experimental y jardincillo.

El sistema de pago para el curso 22/23, aprobado por el Consejo Escolar del centro y la Consejería de Educación, se realiza mediante un código de barras para cada curso y concepto. 

En caso de realizar el abono por transferencia bancaria, se ruega indicar el NOMBRE Y APELLIDOS DEL ALUMNO (no de los progenitores, abuelos…) y curso que hará a partir de septiembre de 2022 (alumnos de 4 años a 5º infantil y alumnos de 5 años a 6º de infantil).

CAIXABANK NOW ES46 2100 7929 7513 0024 8180.

Antes del 30 de septiembre se debe realizar , por alumno, la aportación correspondiente o traer al centro todo el material solicitado y abonar las fotocopias, encuadernaciones y plastificaciones del material individual.

Un saludo

Dirección CEIPIEEM Son Serra