Circular 66 Casos COVID a les aules. Casos COVID en las aulas escolares.

Benvolgudes families amb relació al casos positius a les aules del centre s’informa que

les famílies han de comunicar personalment al centre educatiu si el seu fill/a és positiu per COVID-19 o hi ha sospita

que ho pugui ser. ( correu oficial del centre ceipieemsonserra@educaib.eu o teléfon 971798769)

En tenir coneixement per part de la família d’un positiu d’un grup, el centre educatiu informarà per sms a la resta de

les famílies del grup de la presència d’un cas a la classe i els indicarà que l’alumnat, si no te símptomes, ha d’acudir

amb normalitat al centre, que durant els 10 dies posteriors a l’exposició han d’extremar les precaucions, reduir en la

mesura que sigui possible les interaccions socials i utilitzar de manera constant la mascareta.Gràcies.

Una salutació. DireccióApreciadas familias en relación a los casos positivos en las aulas del centro se informa que


las familias deben comunicar personalmente al centro educativo si su hijo/a es positivo por COVID-19

o hay sospecha de que pueda serlo ( correo oficial ceipieemsonserra@educaib.eu o teléfono 971798769).
Al tener conocimiento por parte de la familia de un positivo en un grupo, el centro educativo

informará por sms al resto de las familias del grupo
de la presencia de un caso en la clase y les

indicará que el alumnado, si no presenta sintomas, debe acudir con normalidad en el centro, que

durante los 10 días posteriores a la exposición deben extremar las precauciones, reducir en la medida

de lo posible las interacciones sociales y utilizar de forma constante la mascarilla.Gracias.

Un saludo. Dirección.