Circular 63 RECORDATORI Paradeta llibres de segona mà.

Benvolgudes famílies, tornam a organitzar la nostra “Paradeta de llibres de segona mà” pel pròxim mes de gener i demanam la seva col·laboració.

Els nins i nines ja poden dur a l’escola els seus llibres de lectura utilitzats en bon estat.

Què volem?

  • reutilitzar i valorar els llibres .
  • evitar tirar-los als fems.
  • Augmentar el fons bibliogràfic de les biblioteques d’aula, amb els doblers recaptats, sota la supervisió del consell escolar.

Cóm?

Els alumnes ja poden dur al centre els llibres que ja no llegeixen o que tenen repetits i en bon estat.

Durant la paradeta podràn adquirir qualsevol llibre al preu d’un euro.

Quan es farà la paradeta?

Durant la darrera setmana de gener del 2023 a l’entrada del centre.

 GRÀCIES PER A LA SEVA COL.LABORACIÓTOTS EDUCAM

Apreciadas familias, volvemos a organizar nuestra “Paradeta de llibres de segona mà” para el próximo mes de enero y pedimos su colaboración.

Los niños y niñas pueden traer al centro sus libros de lectura utilizados en buen estado.

¿Qué queremos?

• reutilizar y valorar los libros ya leídos.

• evitar tirarlos.

• Aumentar el fondo bibliográfico de las bibliotecas de aula con el importe recaudado bajo la supervisión del consejo escolar.

¿Cómo?

Los alumnos  ya pueden traer al centro los libros que ya no leen o que tienen repetidos y en buen estado.

Durante el tenderete podrán adquirir cualquier libro al precio de un euro.

¿Cuándo se hará el tenderete?

Durante la última semana de enero de 2023 en la entrada del centro.

                                                           GRACIAS PARA SU COLABORACIÓN

¡TODOS EDUCAMOS ¡