Valoració servei menjador escolar.(termini 24 de maig). Valoración servicio comedor.

Benvolgudes famílies

Demanam la seva col·laboració omplint aquest qüestionari de valoració del servei de menjador escolar.

 El motiu de demanar el nom de l’alumne és per donar una resposta individual als seus suggeriments i aclarir qualsevol circumstància per part del Consell Escolar.

PEL CURS 2022/23 HAN D’OMPLIR EL QÜESTIONARI DE SOL.LICITUD  DE PLAÇA QUE TROBARAN A LA PLANA WEB EN ELS TERMINIS ESTABLERTS I ENVIAR LA DOCUMENTACIÓ AL CORREU OFICIAL DEL CENTRE. 

Gràcies.Direcció centre.

Apreciadas familias.

Pedimos su colaboración cumplimentando  este cuestionario de valoración del servicio de Comedor Escolar.

El motivo de pedir el nombre del alumno es para dar una respuesta individual a sus sugerencias y aclarar cualquier circunstancia por parte del Consejo Escolar.


PARA EL CURSO 2022/23 DEBEN CUMPLIMENTAR EL CUESTIONARIO DE SOLICITUD DE PLAZA QUE ENCONTRARÁN A LA PÁGINA WEB RESPETANDO LOS PLAZOS ESTABLECIDOS Y ENVIAR LA DOCUMENTACIÓN AL CORREO OFICIAL DEL CENTRO.

Gracias. Dirección del centro.

Qüestionari  de valoració https://forms.gle/AhrhrbKEbukWvu919