Circular 78. Audicions tercer trimestre. Audiciones tercer trimestre.

Benvolgudes Famílies.

Ens complau anunciar-vos que la setmana del 20 al 24 de maig de 2024 estan programades les audicions del tercer trimestre.

Les audicions es realitzen de forma simultània, en dues aules (gimnàs i l’aula 19). Per una limitació d’espai només poden assistir dos acompanyants per alumne.

A la pàgina groga num. 15 de l’agenda del vostre fill/a trobareu anotada la data, hora, repertori i aula de l’audició.

Les famílies que acudeixin a l’audició al gimnàs entraran per la porta del carrer Matamusinos.

Les famílies que acudeixin a l’audició a l’aula 19 entraran pel carrer de Maribel.

Les audicions es realitzaran en 2 franges

  • 1a franja: de 15:30 a 16:30
  • 2a franja: de 16:30 a 17:30

L’alumnat ha de venir 15 minuts abans de l’audició.

a)els alumnes que tenen l’audició a les 15.30 han de venir a les 15.15.

b)els alumnes els qui tenen l’audició a les 16.30 han de venir a les 16.15.

L´alumnat entrarà sol, les famílies hauran d´esperar al´hora de l´audició.

Us demanem màxima puntualitat i alhora paciència i comprensió per si es produeix algun retard al començament de l’audició, ja que es poden donar moltes eventualitats durant el directe.

MOLT IMPORTANT

Cal recordar-los que per tema d’aforament i seguretat només hi podran assistir dues persones per alumne/a.

Durant aquesta setmana d’audicions, les classes individuals, de llenguatge musical i de banda/orquestra que es realitzen en horari de tarda (13:30 a 17:30) es permuten per les audicions, per tant, a la franja horària de 13: 30 a 17:30. NO S’IMPARTIRAN CLASSES.

Supervisen que els seus fills porten l’instrument i la partitura el dia de la seva audició, ja que és possible que el dia de la seva audició no coincideixi amb el seu dia habitual de classe.

Durant aquesta setmana i de forma excepcional, els alumnes usuaris del menjador, amb audició a les 16.30 hores, podran quedar-se aquell dia, al centre, sota la supervisió dels docents de 15.30 fins a les 16.30 hores.

Recordeu la importància de venir vestits adequadament amb pantalons/faldilla foscos i camisa blanca.

Moltes gràcies. Equip Directiu

Apreciadas Familias.

Nos complace anunciarles que la semana del 20 al 24 de mayo de 2024 están programadas las audiciones del tercer trimestre.

Las audiciones se realizan de forma simultánea, en dos aulas (gimnasio y el aula 19 ). Por una limitación de espacio sólo pueden asistir dos acompañantes por alumno. 

En la página amarilla num. 15 de la agenda de su hijo/a encontrarán anotada la fecha, hora, repertorio y aula de la audición.

Las familias que acudan a la audición en el gimnasio entrarán por la puerta de la calle Matamusinos. 

Las familias que acudan a la audición en el aula 19 entrarán por la calle Maribel.  

Las audiciones se realizarán en 2 franjas 

  • 1a franja: de 15:30 a 16:30
  • 2a franja: de 16:30 a 17:30

El alumnado debe venir 15 minutos antes de su audición.

a)los alumnos/as que tienen la audición a las 15:30 deben venir a las 15:15.

b)los alumnos/as quienes tienen la audición a las 16:30 deben venir a las 16:15. 

El alumnado entrará solo, las familias tendrán que esperar a la hora de la audición.

Le pedimos máxima puntualidad y al mismo tiempo paciencia y comprensión por si se produce algún retraso en el comienzo de la audición, ya que se pueden dar muchas eventualidades durante el directo.

MUY IMPORTANTE 

Es necesario recordarles que por tema de aforo y seguridad solo podrán asistir dos personas por alumno/a.

Durante esta semana de audiciones, las clases individuales, de lenguaje musical y de banda/orquesta que se realizan en horario de tarde (13:30 a 17:30) se permutan por las audiciones, por tanto, en la franja horaria de 13:30 a 17:30 hrs. NO SE IMPARTIRÁN CLASES.

Supervisen  que sus  hijos  traen el instrumento y partitura el día de su audición, ya que es posible que el día de su audición no coincida con su día habitual de clase.

Durante esta semana y  de forma excepcional,  los  alumnos usuarios del comedor, con audición a las 16 ’30 horas, podrán quedarse  ese día,   en el centro,  bajo la supervisión de los docentes de 15′ 30 hasta las 16 ’30 horas.

Recuerden la importancia de venir vestidos adecuadamente con pantalones/falda oscuros y camisa blanca.

Muchas gracias. Equipo Directivo