Circular 14 Compromís educatiu. Compromiso educativo.

Benvolgudes famílies

A partir de 1r EP els alumnes cursen els ensenyaments integrats de música amb els ensenyaments d’educació primària amb una de les especialitats que ofereix el centre.

Ambdós ensenyaments són ensenyaments curriculars i oficials del centre.

Recordin que és obligatori signar i complir el compromís educatiu per poder cursar la iniciació i els ensenyaments elementals de música al centre. S’ha d’entregar al centre el dia de la reunió d’adjudicació d’instruments.

Gràcies. Direcció.

Apreciadas familias

A partir de 1er EP los alumnos cursan las enseñanzas integradas de música con las enseñanzas de educación primaria con una de las especialidades que ofrece el centro.

Ambas enseñanzas son enseñanzas curriculares y oficiales del centro.

Recuerden que es obligatorio firmar y cumplir el compromiso educativo para poder cursar la iniciación y las enseñanzas elementales de música en el centro. Se debe entregar en el centro el día de la reunión convocada para la adjudicación de los instrumentos.

Gracias. Dirección