Circular 77 .Sol.licitud plaça menjador escolar . Solicitud plaza de comedor escolar. Curs 2024/25

Benvolgudes families

Obert el termini per sol.licitar plaça de menjador curs 24/25.

Aquest procediment NO ÉS UNA RESERVA DE PLAÇA.

ATENCIÓ UNA SOL.LICITUD PER ALUMNE

S’adjunta el document que els/les progenitors/es han d’omplir i signar per entregar a la secretaria del centre, juntament amb els seus certificats laborals de l’any 2024 o la declaració d’autònom. En tots dos casos hi ha de constar l’horari laboral del treballador/a.

MOLT IMPORTANT

Data máxima per entregar els documents 10 de juny.

S’han de presentar directament a la secretaria del centre  ( no s’admet cap document per correu electrònic).

El centre no fa fotocòpies particulars.

Gràcies. Direcció

Apreciadas familias.

Abierto el plazo para solicitar plaza de comedor para el próximo curso escolar 2024/25. 

             Este procedimiento NO ES UNA RESERVA DE PLAZA.

              ATENCIÓN UNA SOLICITUD POR ALUMNO


Se adjunta el documento que los/as progenitores/as deben cumplimentar y firmar para entregar en la secretaría del centro, junto con sus certificados laborales del año 2024 o la declaración de autónomo. 
En ambos casos debe constar el horario laboral del trabajador/a.

MUY IMPORTANTE

Fecha máxima para entregar los documentos 10 de junio
Se deben presentar directamente en la secretaría del centro  ( no se admite ningún documento por correo electrónico).

El centro no hace fotocopias particulares.


Gracias. Dirección