Circular 47. Sèrie televisiva. Serie televisiva.

Benvolgudes famílies

En relació al visionat de la sèrie televisiva “El juego del calamar”

Des de l’escola es fan les següents recomanacions al respecte:

 – Recordar que la sèrie esta classificada per a majors de 16 anys i, per tant  NO APTA per a infants en procés de desenvolupament ja que mostra conductes d’extrema violència i antisocials que pot tenir repercussions en el desenvolupament social i moral de l’alumnat, especialment sensible en l’etapa de primaria.

– La importancia del paper de les famílies en el control i supervisió de les activitats dels fills a la llar i, de tota la comunitat educativa per a l’observació de conductes als diferents espais escolars i la seva possible relació amb reptes virals per tal d’afrontar  la situació mitjançant diferents actuacions a l’escola.

Tots junts educam!

Una salutació. Direcció centre.

Apreciadas familias

En relación al visionado de la serie televisa “El juego del calamar”

Desde el centro se hacen las siguientes recomendaciones al respecto:

Recuerden que la serie esta clasificada para mayores de 16 años y, por tanto NO APTA para niños en proceso de desarrollo ya que muestra conductas de extrema violencia y antisociales que puede tener repercusiones en el desarrollo social y moral del alumnado, especialmente sensible en la etapa de primaria.

La importancia del papel de las familias en el control y supervisión de las actividades de los hijos en el hogar y, de toda la comunidad educativa para la observación de conductas en los diferentes espacios escolares y su posible relación con retos virales con el fin de afrontar la situación mediante diferentes actuaciones en la escuela.

¡Todos juntos educamos!

Un saludo. Dirección del centro.