Circular 33 Normes d’ús dels llibres de text.Normas de uso de los libros de texto.

Benvolgudes famílies

Donat que les normes d’ús no quedaren publicades a l’agenda, us les feim arribar a través d’aquesta circular. És important tenir-les present (veure document adjunt).

Les normes d’ús no s’han modificat en relació als cursos anteriors. 

Aprofitem per recordar que els alumnes poden dur els llibres a casa sempre que sigui necessari, seguint les propostes d’activitats o estudi del professorat. S’ensenya a l’alumnat a seleccionar el material que necessiten per fer les tasques a casa, de manera que aprenguin a organitzar-se i no carregar més pes del necessari a la motxilla.

Gràcies.Coordinadora Fons de Llibres i recursos didàctics

.

Apreciadas familias.

Dado que las normas de uso no quedaron publicadas en la agenda, se las hacemos llegar a través de esta circular. Es importante tenerlas presente (ver documento adjunto).

Las normas de uso no se han modificado en relación con los cursos anteriores.

Aprovechamos para recordar que los alumnos pueden llevar sus libros a casa siempre que sea necesario, siguiendo las propuestas de actividades o estudio del profesorado. Se enseña al alumnado a seleccionar el material que necesitan para realizar las tareas en casa, de forma que aprendan a organizarse y no cargar más peso del necesario en la mochila.

Gracias . Coordinadora Fondo de libros y recursos didácticos