Circular 3. Curs 2021/22. Recordatori de la Resolució 4 de juny.

Benvolgudes famílies,

S’adjunta la Resolució conjunta del conseller d’Educació i Formació Professional i de la consellera de Salut i Consum de 4 de juny de 2021 per la qual s’aproven les mesures excepcionals de prevenció, contenció, coordinació, organització i funcionament per fer front a la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 per als centres educatius no universitaris de la comunitat autònoma de les Illes Balears durant el curs 2021-2022 ( BOIB Núm. 076 – 8 / Juny / 2021).

Atentament. Direcció centre.

Apreciadas familias,

Se adjunta la Resolución conjunta del consejero de Educación y Formación Profesional y de la consejera de Salud y Consumo de 4 de junio de 2021 por la que se aprueban las medidas excepcionales de prevención, contención, coordinación organización y funcionamiento para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19 para los centros educativos no universitarios de la comunidad autónoma de las Illes Balears durante el curso 2021-2022 ( BOIB Núm. 076 – 8 / Junio / 2021).

Atentamente. Direccion del centro

 

DOCUMENT

mesures educació i sanitat curs 2021 2022

Resolución conjunta del consejero de Educación y Formación Profesional y de la consejera de Salud