Circular 136. Curs 24/25 Llistat provisional usuaris servei Club del cole. Listado provisional usuarios servicio Club del cole.

ATENCIÓ El mes de setembre s’obrirà un nou termini per sol.licitar plaça del Club /El mes de septiembre se abrirá un nuevo plazo para presentar la solicitud de plaza del Club .

Benvolgudes famílies.

S’adjunta el llistat de les sol.licituds presentades.

Les places es confirmen a secretaria, de forma presencial, la primera setmana de juliol amb la documentació que s’adjunta signada pels progenitors/es.

Les places no confirmades seran places vacants.

Les places confirmades i no ocupades el mes d’octubre ( excepte Infantil 3 anys) seran places vacants .

En cas de no necessitar les places SOL.LICITADES es prega notificar-lo amb brevetat i per escrit al correu oficial ceipieemsonserra@educaib.eu.Es prega que al correu consti el nom, llinatges i curs de l’alumne.

Moltes gràcies. Direcció del centre

Apreciadas familias.

Se adjunta el listado de solicitudes presentadas.

Las plazas se confirman la primera semana de julio en secretaria de forma presencial, entregando el documento que se adjunta firmado por los progenitores/as.

Las plazas no confirmadas serán vacantes.

Las plazas confirmadas que no se ocupen en octubre ( excepto infantil 3 años) serán plazas vacantes .

En caso de no necesitar las plazas SOLICITADAS se ruega notificarlo con brevedad y por escrito al correo oficial ceipieemsonserra@educaib.eu. Se ruega que en el correo conste el nombre, apellidos y curso del alumno.

Muchas gracias. Dirección del centro.