Circular 46 Activitat extraescolar Club del Cole. Actividad extraescolar Club del Cole.

Benvolgudes famílies
L’Acord del Consell de Govern  ha deixat sense efecte els dos darrers paràgrafs del punt 2.1 de l’apartat V del Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per Fer Front a la Crisi Sanitària Ocasionada per la COVID-19, aprovat per l’Acord del Consell de Govern de 27 de novembre de 2020, relatius a la suspensió de les activitats extraescolars i complementàries que es varen afegir al text inicial mitjançant l’Acord del Consell de Govern de 14 de desembre de 2020.


A l’efecte de reprendre, a partir de març,  el servei extraescolar “Club de l’escola” i en compliment del Pla de Contingència (grups estables, monitors i limitació d’usuaris) ,les families interessades han de

  • Confirmar que van a fer ús del servei de març a juny  de forma initerrompuda.
  • En el cas de mantenir la baixa matrícula actual al Club i amb l’objectiu d’oferir el servei serà necessari un reajustament en les quotes mensuals per abonar als monitors.
  • Suposarà un augment de la quota que es determinarà en funció dels usuaris del servei i nombre de monitors necessaris que se’ls notificarà abans de començar el servei.
  • L’horari de l’activitat  serà de març a juny  de 15,30 a 17 hores.
Una salutació.
 
Direcció del centre.
 
 
 
Apreciadas familias.

El Acuerdo del Consejo de Gobierno de las Islas Baleares  ha dejado sin efecto los dos últimos párrafos del punto 2.1 del apartado V del Plan de Medidas Excepcionales de Prevención, Contención y Coordinación para Hacer Frente a la Crisis Sanitaria Ocasionada por Covidien-19 , aprobado por el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 27 de noviembre de 2020, relativos a la suspensión de las actividades extraescolares y complementarias que se añadieron al texto inicial mediante el Acuerdo del Consejo de Gobierno de 14 de diciembre de 2020.


A efectos de reanudar, a partir de marzo,  el servicio extraescolar “Club del cole” y en cumplimiento del Plan de Contingencia ( grupos estables, monitores y limitación de los usuarios), las familias interesadas han de
 
  • Confirmar que van a hacer uso del servicio de marzo a junio ininterrumpidamente.
  • En el caso de mantener la baja matrícula actual en el Club y con el objetivo de ofrecer el servicio será necesario un reajuste en las cuotas mensuales para abonar a los monitores.
  • Supondrá un aumento de la cuota que se determinará en función de los usuarios del servicio y número de monitores necesarios. Se les notificará antes de empezar el servicio.
  • El horario de la actividad será de marzo a junio  de 15’30 a 17 horas.

Un saludo.

La dirección del centro.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>