Telèfons informació COVID per a les famílies. Teléfonos información COVID para las familias.

 

Us informam que els telèfons d’atenció a les famílies en tots els aspectes relacionats amb la COVID-19 són:
InfoCOVID pediatria: 900 700 222
InfoCOVID: 900 100 971

Una salutació.

Equip directiu.

 

Les informamos que los teléfonos de atencion a las familias en todos los aspectos relacionados con el COVID-10  son:

InfoCOVID pediatria: 900 700 222
InfoCOVID: 900 100 971

Un saludo.

Equipo directivo.