Circular 59. Calendari escolar curs 2021/22. Calendario escolar curso 2021/2022

Benvolgudes famílies:

El  Consell Assessor del Calendari Escolar ha informat favorablement la proposta de calendari escolar per al curs 2021/22 presentada per la Conselleria d’Educació i Formació Professional en la reunió celebrada ahir per videoconferència.

El curs 2021/2022 tendrà 176 dies lectius, els mateixos que el curs 2020/21.

Per a l’alumnat d’infantil, de primària, de secundària, de batxillerat i d’educació especial, el curs començarà el 10 de setembre de 2021 i acabarà el 23 de juny de 2022.

Vacances escolars
Les vacances de Nadal seran del 23 de desembre de 2021 fins al 9 de gener de 2022 (ambdós inclosos) i les vacances de Pasqua del 14  al 24 d’abril de 2022 (ambdós inclosos).

Dies festius 

Tenen la consideració de dies festius:

Dia 12 d’octubre de 2021 (Festa Nacional)
Dia 6 de desembre de 2021 (Dia de la Constitució)
Dia 8 de desembre de 2021 (Immaculada Concepció)
Dia 1 de març de 2022 (Dia de les Illes Balears)
Dia 1 de maig de 2022 (Festa del Treball)

Té la consideració de dia no lectiu: Dia 28 de febrer de 2022 (Festa Escolar Unificada)

 Igualment, es consideren dies festius les dues festes locals oficialment determinades per la corporació corresponent, el mateix dia de la celebració.
Quan una de les dues festes locals o les dues coincideixin amb dies no lectius del curs 2021-2022, el centre pot determinar, en substitució d’aquestes, tants de dies no lectius com coincidències s’hagin produït, amb un màxim de dos. Si pel canvi de les festes locals només una d’elles coincideix amb el calendari escolar del curs 2021-2022, els centres podran elegir un dia festiu per poder ajustar a 176 els seus dies lectius.

Cada centre docent de segon cicle d’educació infantil, d’educació primària, d’educació secundària, d’educació especial, de règim especial, específic de formació professional, d’ensenyaments d’adults i d’ensenyaments superiors pot establir dos dies festius de lliure disposició, els quals s’han de fer constar a la programació general anual del centre i s’han de notificar a les famílies i a les empreses concessionàries dels diferents serveis escolars amb una antelació mínima de 30 dies naturals. També s’ha d’anotar al GestIB, una vegada adoptat l’acord.

Una salutació. Equip directiu

 

Resolució: BOIB Calendari 2021 2022

Apreciadas familias:

El curso  2021/2022  tendrá 176 dias lectivos, los mismos que el curso 2020/2021.

Para los alumnos de infantil, primaria,secundaria, bachillerato y educación especial el curso comienza el 10 de septiembre de 2021 y finaliza el 23 de junio de 2022

Vacaciones escolares

Navidad del 23 de diciembre de 2021 hasta el 9 de enero de 2022 ( ambos incuidos).

Pascua del 14 al 24 de abril de 2022 (ambos incluidos)

Dias Festivos

Dia 12 de octubre de 2021 (Fiesta Nacional)
Dia 6 de diciembre de 2021 (Dia de la Constitución)
Dia 8 de diciembre de 2021 (Immaculada Concepción)
Dia 1 de marzo de 2022 (Dia de les Illes Balears)
Dia 1 de mayo de 2022 (Fiesta del Trabajo)

Dia no lectivo

Dia 28 de febrero de 2022 (Fiesta Escolar Unificada)

Asimismo se consideran dias festivos las dos fiestas locales de la corporación municipal ( Ayto de Palma) cuando una de las dos fiestas coinciden en dias no lectivos el centro pùede determinar tantos dias no lectivos como coincidencias se han producido con un máximo de de dos

Cada centro docente puede establecer dos dias festivos de libre disposición.

Un saludo. Equipo directivo

 

Resolución : BOIB Calendari 2021 2022