Circular 77. Col.laboració amb la comunitat educativa. Colaboración con la comunidad educativa.

Benvolgudes famílies,

Demanam la seva col·laboració notificant les situacions mèdiques contagioses que puguin afectar a la comunitat educativa i complir amb les recomanacions  sanitàries ( especialment tractament i assistència al centre).

El centre manté la confidencialitat de les dades personals de tot l’alumnat.

Moltes gràcies. Direcció.

Apreciadas familias, Pedimos su colaboración notificando las situaciones médicas contagiosas que puedan afectar a la comunidad educativa y cumplir con las recomendaciones sanitarias (especialmente tratamiento y asistencia al centro). El centro mantiene la confidencialidad de los datos personales de todo el alumnado. Muchas gracias. Dirección.