Circular 101.Canvi menú dia 31 de maig. Cambio menú dia 31 de mayo.

Benvolgudes famílies

L’empresa Comensals ha comunicat al centre que avui, per manca de proveïdor , s’ha de substituir el iogurt per fruita. Gràcies.

Direcció.

Apreciadas familias.

La empresa Comensales ha informado al centro que hoy, por falta de proveedor, de sustituye el yogurt por fruta. Gracias.

Dirección.