Circular 58 Campanya UNESCO .Participació i col.laboració de les famílies/Participación y colaboración de las familias.

Benvolgudes famílies
Com s’ha informat a la plana web i a Instagram del centre aquest mes hem rebut la visita de Lua (Plastiquina) a totes les aules del centre, dins la Campanya Escolar  de la UNESCO DESPLASTIFICA’T.
La  presència  de Lua ha recolzat el treball de protecció i cura dels mars i oceans que s’està duent a terme a tot el centre amb diferents activitats, així com el coneixement dels Objectius de Desenvolupament Sostenible/ODS ( especialment 6 i 13).


Donant una passa més demanam la seva col·laboració com a  famílies, us pregam que de forma conjunta amb els seus/ves fills/es llegeixen el formulari i, com a família, assenyalin als menys dos compromisos que puguin dur a terme.


El fet de recollir les seves respostes ens facilitarà dades de les propostes més viables i es pot quantificar l’impacte medioambiental dels seus compromisos.


Junts eduquem als ciutadans i ciutadanes de demà!

Gràcies. Direcció

Apreciadas familias Como se ha informado en la página web y en Instagram del centro este mes hemos recibido la visita de Lua (Plastiquina) en todas las aulas del centro, dentro de la Campaña Escolar de la UNESCO DESPLASTIFICATE.

La presencia de Lua ha reforzado el trabajo sobre la protección y cuidado de los mares y océanos que se está llevando a cabo en todo el centro con diferentes actividades, así como ha facilitado conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible/ODS (especialmente 6 y 13).

Dando un paso más les pedimos su colaboración como familias, les proponemos que de forma conjunta con sus hijos/as lean el formulario y, como familia, señalen dos compromisos, como mínimo, que puedan llevar a cabo.

Recoger sus respuestas nos facilitará datos de las propuestas más viables y se podrá cuantificar el impacto medioambiental de sus compromisos.

¡Juntos educamos a los ciudadanos y ciudadanas de mañana!

Gracias Dirección

Para participar clicar /Para participar clicar

Campanya DESPLASTIFICA’T Xarxa d’escoles UNESCO. CEIPIEEM Son Serra