Circular 39. Notificació aula confinada. Notificación aula confinada.

Benvolgudes famílies,

 Vos informam que la classe de 6È B d’educació infantil està confinada  per un cas positiu COVID fins al dia 4 d’octubre.

Aprofitem per recordar la importància de mantenir les mesures higièniques i de prevenció davant el covid, tan fora com dins del centre escolar: mascareta, higiene de mans i distància.

Es prega que les dades telefòniques dels progenitors estiguin correctament actualitzades al GESTIB .

 Moltes gràcies per la seva col·laboració.La direcció del centre.

Apreciadas familias

Les informamos que la clase de 6º de infantil B está confinada por un caso positivo en COVID hasta el dia 4 de octubre.

Aprovechamos para recordar la importancia de mantener las medidas higiénicas y de prevención ante el covid, tanto fuera como dentro del centro escolar: mascarilla, higiene de manos y distancia.

Se ruega que los teléfonos de las familias estan correctamente actualizados en el GESTIB.

Gracias por su colaboración. La dirección del centro