Circular 35 Robòtica activitat extraescolar. Robótica. Actividad extraescolar.

Benvolgudes famílies.

Les activitats extraescolars  estan recollides a la programació general anual, organitzades per l’AFA i coordinades pel centre sota la supervisió i aprovació del consell escolar.

La participació és voluntària i el fet de participar implica acceptar i complir les normes d’organització del centre.

Cada curs es proposen diferents activitats . El centre reb propostes de la comunitat educativa i de diferents entitats culturals o veïnals.

S’ha d’omplir la fitxa d’autoritzacions adjunta.

Una salutació. Direcció del centre.