CIRCULAR 18 LLISTATS ACTUALITZATS USUARIS MENJADOR

Benvolgudes famílies s’adjunten els llistats actualitzats del servei de menjador.

Les places encara no confirmades (per correu oficial ) s’adjudicaran, a partir de dilluns dia 13, als alumnes en llista d’espera.

Les places adjudicades són fixes i s’ha de començar a fer ús del servei a partir del mes de setembre ( excepte els alumnes d’educació infantil 3 anys).

El centre està treballant per donar resposta als alumnes en llista d’espera.

Una salutació. Dirección

Apreciadas familias se adjuntan las listas actualizadas del servicio de comedor.

Las plazas no confirmadas ( por correu electrónico) se adjudicaran, a partir del lunes 13 , a los alumnos en lista de espera.

Las plazas adjudicadas son fijas de cinco dias y debe comenzar a hacer uso del servicio a partir del mes de septiembre ( enexcepto los alumnos de 3 años).

El centro está trabajando para dar respuesta a los alumnos en lista de espera.

Un saludo. La dirección.