Circular 46. Tancament carrer Pardo Bazán. Cierre calle Pardo Bazán.

Benvolgudes famílies.

Es recorda que el tancament del carrer Pardo Bazàn, a l’hora d’entrada i sortida dels alumnes, és una mesura de seguretat  per donar compliment al  Pla de Contingència.

Està dirigida als alumnes i acompanyants a l’hora de mantenir les distàncies, l’horari indicat  i  respectar els grups estables de convivència a l’entrada/sortida del centre.

Aprovada per l’Ajuntament de Palma amb la supervisió de la Policia Local de Palma. 

Es prega a les families  no retirar les baranes  ni circular pel carrer Pardo Bazan durant aquest horari .

Tots junts educam!

Moltes gràcies. La direcció del centre.

Apreciadas familias

Se recuerda que el cierre de la calle Pardo Bazán, en la hora dde entrada y salida de los alumnos, es una medida de seguridad para dar cumplimiento al Plan de Contingencia.

Está destinada a los alumnos y  sus acompañantes a la hora de mantener las distancias, el horario indicado y respetar los grupos estables de convivencia en la entrada / salida del centro.

Aprobada por el Ayuntamiento de Palma con la supervisión de la Policía Local de Palma.

Se ruega a las familias no retirar las barreras ni circular por la calle Pardo Bazán durante este horario.

¡Todos juntos educamos!

Muchas gracias. La dirección del centro.