Resolució 26 de setembre COVID-19.COVID19

 

S’informa a les families del centre de la publicació de la nova Resolució conjunta del Conseller d’educació i de la Consellera de Salut.

Es prega una lectura acurada del protocol.
Recordin

Tots els alumnes abans d’anar al centre s’han de prendre la temperatura a casa.

Si l’alumne té més de 37,5ºC no podrà acudir al centre.

Si l’aparició de símptomes compatibles amb la COVID-19, que apareixen en l’apartat 4 d’aquest protocol, es produeix a casa, l’alumne ha de quedar al seu domicili i s’ha de contactar amb el seu equip sanitari o amb el dispositiu específic que s’hagi indicat per part de les autoritats sanitàries.

La família haurà d’avisar el centre educatiu si l’alumne és un cas sospitós o confirmat.

No poden acudir al centre els alumnes que:
● Es trobin en aïllament domiciliari com a conseqüència d’un diagnòstic per COVID-19.
● Es trobin en un període de quarantena domiciliària per haver tingut contacte estret* amb alguna persona diagnosticada de COVID-19 que hagi estat indicada per l’equip sanitari, o per l’equip directiu del centre a instàncies del CC EduCOVId.
● Hagin iniciat símptomes compatibles amb la COVID-19 fins que se’n descarti el diagnòstic.

● Convisquin amb una persona positiva amb símptomes, mentre no disposi del resultat de la PCR.

En cas que l’alumne presenti una malaltia crònica d’elevada complexitat que pugui augmentar el risc de gravetat en cas de contraure la infecció per SARS-CoV-2, es valorarà de manera conjunta amb la família o tutor legal i l’equip sanitari de referència de l’alumne, les implicacions a l’hora de reprendre l’activitat educativa presencialment al centre educatiu.

Símptomes compatibles amb la COVID-19
Es considerarà que un alumne pot ser cas sospitós d’infecció per SARS-CoV-2, segons la definició del Ministeri de Sanitat, quan apareix simptomatologia d’infecció respiratòria aguda d’aparició sobtada que cursa amb els següents símptomes:
— Els més comuns inclouen: febre, tos i sensació de falta d’aire.
— En alguns casos també hi pot haver disminució del gust i de l’olfacte, calfreds, mal de coll, dolors musculars, mal de cap, debilitat general, diarrea i vòmits.
En els infants és menys freqüent que en els adults la presentació respiratòria típica i és més freqüent la presentació atípica amb símptomes gastrointestinals, que inclouen malestar abdominal, nàusees, vòmits, dolor abdominal i diarrea.
Aquests símptomes són els que actualment té definits el Ministeri de Sanitat. Estan sotmesos a canvis.

Moltes gràcies

Equip directiu.

 

resolució conjunta 26 setembre

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>