Circular 75 Audicions del segon trimstre. Audiciones del segundo trimestre.

Estimades famílies,

Les setmanes del 14 al 18 i del 21 al 23 de març, es duran a terme les audicions dels Ensenyaments Elementals de Música.

Reviseu les agendes dels vostres fills/es, ja que en ella duran anotats el dia i hora que tenen l’audició.

Enguany les audicions és realitzen en l’horari de les classes col·lectives de matí i, per tant, es mantenen les classes del capvespre.

També és important recordar la necessitat i importància de dur el material necessari per a l’audició: instrument i partitures. Així com una vestimenta adequada: Calçons/falda obscurs i camisa/camiseta blanca.

Donada la situació sanitària actual les audicions es gravaran en vídeo i es penjaran a la plana web del col·legi.

Moltes gràcies

Cap d’estudis de música CEIPIEEM Son Serra


Apreciadas familias,

Las semanas del 14 al 18 y del 21 al 23 de marzo se llevarán a cabo las audiciones de las Enseñanzas Elementales de Música.

Revisen las agendas de sus hijos/as porque en ella están anotados el día y la hora que tienen la audición.

Este curso las audiciones se realizan en el horario de las clases colectivas de mañana y, en consecuencia, se mantienen las clases de la tarde.

También es importante recordar la necesidad e importancia de traer el material necesario para la audición: instrumento y partituras. Así como una vestimenta adecuada: pantalones/falda oscuros y camisa/camiseta blanca.

Dada la situación sanitaria actual las audiciones se grabarán en vídeo y se colgarán en la página web del colegio.

Muchas gracias

Jefe de estudios de enseñanzas musicales CEIPIEEM Son Serra