Circular 11.Beques i ajudes per alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu. Becas y ayudas para alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo.

Benvolgudes famílies.Us informam que el termini per demanar beques i ajudes per alumnat amb Necessitats Específiques de Suport Educatiu està obert fins al 30 de setembre.

Poden trobar la informació corresponent a la pàgina web del Ministeri d’Educació i Formació professional. Les sol·licituds s’han d’emplenar a través d’aquesta pàgina o a la seu electrònica del Ministeri:
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html
Així mateix també trobaran la informació i les instruccions per sol·licitar la beca a la Secció de Beques a la

pàgina web:
http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/pagina_dinici-85887/?campa=yes


Es recorda als sol·licitants de l’obligatorietat de destinar la subvenció a la finalitat per la qual es concedeix, per evitar el posterior reintegrament de la beca o de l’ajuda al Ministeri.

Si teniu dubtes podeu consultar escrivint un correu a ceipieemsonserra@educaib.eu  o demanant cita al centre amb l’orientador educatiu del centre.( 971798769). Salutacions. Direcció

Apreciadas familias .Les informamos que el plazo para pedir becas y ayudas para el alumnado con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo está abierto hasta el 30 de septiembre

Encontraran toda la informacion en la página web del Ministerio de Educación. Las solicitudes se cumplimentan a traves de esta página:
http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/estudiantes/becas-ayudas/para-estudiar.html

También encontraran información en la página web de la Conselleria
http://www.caib.es/sites/serveidecomunitateducativa/ca/pagina_dinici-85887/?campa=yes

Se recuerda a los solicitantes la obligatoriedad de destinar a subvención a la finalidad para la que se concede para evitar tener que reintegrar al Ministerio la beca o ayuda.

 Pueden consultar las dudas por correo electrónico a  ceipieemsonserra@educaib.eu  o pidiendo cita en el centro con el orientador educativo ( 971798769).Saludos. Dirección