Circular 44 Consell Escolar. Consejo Escolar.Informació i procés. Información y proceso.

Benvolgudes famílies.

Segons la normativa actual la renovació dels membres del Consell Escolar es realitza per meitats cada dos cursos escolars. El curs 20/21, degut a la situació sanitària , el procés va quedar aturat i es repren durant el present .

El mandat dels membres que sortiran elegits tendran una durada de 3 anys/cursos escolars en lloc de 4 ,per recuperar el calendari abans de la pandèmia. Aquest procés finalitzarà dia 14 de desembre de 2021.

S’adjunta tota la informació i el cens de famílies de l’aplicació GESTIB.

Una salutació. Direcció.

Apreciadas familias.

Según la normativa actual la renovación de los miembros del consejo escolar se realiza por mitades cada dos cursos escolares. El curso 20/21, debido a la situación sanitaria, el proceso quedo suspendido y se reprende este curso.

El mandato de los miembros que se elegiran durará tres años/curso en lugar de cuatro para recuperar el calandario anterior a la pandemia. este proceso finaliza el 14 de diciembre.

Se adjunta toda la información y el censo de familias de la aplicació GESTIB.

Un saludo. Dirección

Instruccions de la directora general de Primera Infància, Innovació i Comunitat Educativa de 7 de setembre de 2021 per a la renovació dels consells escolars de centres docents públics i de centres docents privats concertats

ANNEX I Composició Consells Escolars 2021-2022

ANNEX II Calendari 2021-2022

ANNEX III Resum de normativa aplicable

ANNEX IV A-Centres que han de renovar (renovaren el curs 18-19 i els tocava el 2020-21 que se varen ajornar)

ANNEX IV B-RELACIÓ ORIENTATIVA CENTRES ELECCIONS 2021-22

Cens famílies: fins dia 19 d’octubre, a les 14 hores, es poden presentar reclamacions al cens de families sempre per escrit al correu oficial del centre. (ceipieemsonserra@educaib.eu)

Censo familias: hasta el dia 19 de octubre ,a las 14 horas, se pueden presentar reclamaciones al censo siempre por escrito al correo oficial del centro. (ceipieemsonserra@educaib.eu)

Periode de presentació de candidatures aprovat per la Junta Electoral del dia 21 d’octubre al dia 29 d’octubre a les 12 hores. S’ha de presentar el document adjunt signat i escanetjat amb una còpia del DNI al correu oficial del centre (ceipieemsonserra@educaib.eu)

Periodo presentación candidaturas aprobado por la Junta Electoral del 21 al 29 d’octubre a las 12 horas. Se tiene que presentar el documento adjunto firmado y escaneado con una copia del DNI al correo oficial del centro.

Model de presentació de candidatura/modelo de presentación de candidatura: