Circular 76. Recordatori Informació dades de contacte AFA i agenda escolar. Recordatorio datos de contacto AFA y agenda escolar.

Benvolgudes families

S’adjunta el full informatiu que ja varen rebre a principi de curs amb les dades de contacte de l’AFA i l’import de l’agenda escolar. Gràcies. Direcció

Se adjunta la hoja informativa que ustedes recibieron al principio del presente curso con los datos de contacto del AFA y el importe de la agenda escolar. Gracias. Dirección.