Circular 27.Al.lèrgies alimentàries. Alergias alimentarias.

Benvolgudes famílies

Davant presència d’al·lèrgies alimentaries greus entre l’alumnat del nostre centre educatiu, està prohibit a nivell general a tot el recinte escolar dins la jornada escolar, patis, serveis complementaris/extraescolars i celebracions/festes el consum de fruits secs (avellanes, nous, ametlles, pipes, anacards, …) i productes amb fruits secs o traces ( xocolata, pa amb fruits secs, galletes…).

A més a més, a l’etapa d’educació infantil es mantindrà l’estanquitat de grups a l’hora del berenar; de manera que si un alumne presenta una al·lèrgia greu davant qualque aliment, queda prohibit el seu consum a tot el grup aula.

A l’aula de 4 anys A no es poden dur berenars amb proteïna de llet de vaca. 

Coordinadora Salut CEIPIEEM Son Serra

Apreciadas familias

Ante presencia de graves alergias alimentarias entre el alumnado de nuestro centro educativo, están prohibidos a nivel general en todo el recinto escolar dentro de la jornada escolar, patios, servicios complementarios/extraescolares y celebraciones/fiestas el consumo de frutos secos (avellanas, nueces, almendras, pipas, anacardos, …) y productos con frutos secos o trazas ( chocolate, pan con frutos secos, galletas…)

Además, en la etapa de educación infantil se mantendrá la estanqueidad de grupos a la hora de la merienda; de forma que, si un alumno presenta una alergia grave ante algún alimento, queda prohibido su consumo en todo el grupo aula.

4ª A Educación Infantil no se pueden traer meriendas con proteína de leche de vaca.

¡Gracias por colaborar con un centro seguro para todos/as ¡

Coordinadora de salud CEIPIEEM Son Serra