Circular 70 .Dia del llibre: microteatres. Día del libro: microteatros.

Els alumnes de 5è A i 5è B per commemorar el Dia del Llibre, presenten

MICROTEATRES AL CENTRE

Dimarts dia 23 d’abril de 9 a 11h.

Microteatres treballats a les classes de Llengua Catalana i Llengua Castellana.

Aproximadament cada peça té una durada de cinc minuts. Posteriorment cada grup, presentarà un llibre per tal de

commemorar el Dia del Llibre.

Els alumnes, per grups, estaran col·locats en el pis de secretaria i el porxo del pati, quan un grup d’alumnes seguin al

seu davant començarà la representació.

Es poden visitar tots els grups .

                                                                Alumnes de 5è A i 5è B

Martes día 23 de abril de 9 a 11 horas.

Microteatros trabajados en las clases de lengua castellana y catalana.

Cada pieza dura, aproximadamente, cinco minutos. Después cada grupo presentará un libro para conmemorar el Dia del Libro.

Los alumnos, por grupos, estaran en la planta baja y en el porche del patio. Comenzará la actuación cuando un grupo de alumnos se sitúen ante ellos.

Se pueden visitar todos los grupos.

Alumnes de 5è A i 5è B