Circular 78 .Normes de convivència. Smartwatch/rellotge intel.ligent.

Benvolgudes famílies

A l’agenda escolar tenen un extracte de les normes de convivència on s’indica que els alumnes no poden dur al centre, entre altres, telèfons mòbils, màquines de joc o reproductors de música.

Els recordem que els rellotges tipus Smartwatch ( rellotge intel.ligent) amb aplicacions de càmera, whatsapp i jocs…, no es poden dur al centre, ja que no són necessaris, limiten les relacions socials, interrompen durant les classes i distreuen als alumnes que fan enregistraments d’imatges i veu dins el recinte escolar, ús del whatsapp …

Agrair la seva col·laboració en el compliment de les normes.

Tots junts educam!

Una salutació. Direcció

Apreciadas familias

En la agenda escolar tienen un extracto de las normas de convivencia donde se indica que los alumnos no pueden traer al centro, entre otros, teléfonos móviles, máquinas de juego o reproductores de música.

Les recordamos que relojes tipo Smartwatch (reloj inteligente) con aplicaciones de cámara, whatsapp y juegos…, no se pueden traer al centro ya que no son necesarios, limitan las interacciones sociales, interrumpen durante las clases y distraen a los alumnos que hacen grabaciones de imágenes y voz dentro del recinto escolar, uso del whatsapp…

Agradecer su colaboración en el cumplimiento de las normas.

¡Todos juntos educamos!

Un saludo. Dirección