19à circular families. Reunió amb la dietista del menjador escolar. Reunión con la dietista del comedor escolar.

 

 

 

 

Benvolgudes famílies .

El divendres dia 16 d’octubre, de 16 a 17 hores es convoca, via MEET, a les famílies usuàries del menjador a una reunió amb la Sra. Maria Colomer, Dietista de l’empresa del menjador Can Arabí.

Per poder participar és necessari omplir el qüestionari adjunt indicant l’adreça electrònica per ser convocats. No es pot utilitzar l’adreça de l’alumne.

Una salutació.      La direcció del centre.


Apreciadas familias .

El viernes día 16 de octubre, de 16 a 17 horas se convoca, vía MEET, a las familias usuarias del comedor a una reunión con la Sra. María Colomer, Dietista de la empresa del comedor Can Arabí.

Para poder participar es necesario rellenar el cuestionario adjunto indicando la dirección electrónica para ser convocados. No se puede utilizar la dirección del alumno.

Un saludo. La dirección del centro.


https://forms.gle/jEjxqRiUCNmbNPNP7