Circular 62.Fons de llibres, recursos didàctics, tecnològics i d’instruments musicals d’Educació  Primària i Ensenyaments Elementals de Música. Fondo de libros, recursos didácticos ,tecnológicos e instrumentos. Curso 2021/2022

 

 

Benvolgudes families.

Abans del 15 de juny de 2021 s’ha de fer, per a cada alumne, l’aportació de la  quota anual del Fons de llibres, recursos didàctics, tecnològics i d’instruments musicals d’Educació  Primària i Ensenyaments Elementals de Música, aprovades per el Consell Escolar per al curs 2021-22.

Amb la participació del Fons  l’estalvi de les famílies en la compra dels llibres de text és d’una mitjana de 200€ per alumne i curs escolar.  

Tota la informació, quotes  i procediment a la següent circular:

Fons de llibres Primaria- eem 2021-22

Apreciadas familias.

Antes del 15 de junio de 2,021 se debe efectuar la aportación de la cuota anual del Fondo de libros, recursos didácticos, tecnológicos y de instrumentos musicales de Educación Primaria y Enseñanzas Elementales de Música , aprobadas por el Consejo escolar para el curso 2021-22.

Con la participación en el Fondo  el ahorro de las familias en la compra de los libros de texto es de una media de 200 € por alumno y curso escolar.

Toda la información, cuotas y procedimiento en la siguiente circular:

Fons de llibres Primaria- eem 2021-22