Circular 62.Fons de llibres, recursos didàctics, tecnològics i d’instruments musicals d’Educació  Primària i Ensenyaments Elementals de Música. Fondo de libros, recursos didácticos ,tecnológicos e instrumentos. Curso 2021/2022

 
 
Benvolgudes families.
Abans del 15 de juny de 2021 s’ha de fer, per a cada alumne, l’aportació de la  quota anual del Fons de llibres, recursos didàctics, tecnològics i d’instruments musicals d’Educació  Primària i Ensenyaments Elementals de Música, aprovades per el Consell Escolar per al curs… Llegeix més»

Circular 63. Fons de recursos didàctics a l’Educació Infantil.Fondo de recursos didácticos Educación Infantil. CURS 2021/2022

 
Benvolgudes famílies.
Per al curs 2021-22, l’aportació de les famílies al Fons de recursos didàctics per a l’educació infantil, és de 55,00€ per alumne (aprovat pel Consell Escolar).
Abans del dia 15 de juny de 2021 les famílies han d’haver fet l’aportació corresponent per cada alumne… Llegeix més»