27a circular.Recomanacions per prevenir situacions de risc amb els nins/es

Benvolgudes famílies
Davant els recents fets acorreguts durant l’horari de  sortida a un centre educatiu de Palma, recordin extremar la precaució i mesures de seguretat amb els seus fills/es  tant en els desplaçaments com en els horaris d’entrada i sortida del centre.
Els adjuntem un enllaç amb la Conselleria d’Educació i el document Recomanacions per  prevenir situacions de risc amb els nins/es.

Direcció.

https://www.caib.es/sites/policiestutorsillesbalears/ca/portada-79128/