Circular 80 Vivim la simfònica en família. Concerts amb famílies. Conciertos con familias.

Benvolgudes famílies/Apreciadas familias

Adjuntam l’enllaç pel concert del dia 9 de març.

Vivim la música!

Se adjunta el enlace para el concierto del dia 9 de marzo.

¡ Vivimos la música!

Per rebre informació i reservar plaça s’ha de llegir i complimentar el següent formulari google: Para recibir la información y reservar plaza deben acceder y cumplimentar el siguiente formulario google:

https://docs.google.com/forms/d/1AzkcGvTWaiacouMdGJOPPC4snLj9j9WYANjTxSh0G8g/edit