Circular 38. Actualització important al·lèrgies alimentàries. Actualización importante alergias alimentarias.

Benvolgudes families

Per donar resposta a l’informe mèdic rebut avui  no és poden dur al centre cap
mena de fruits secs
incloent-hi coques/pa/galletes amb fruits secs/semilles, o amb traces.

Aquesta mesura és d’aplicació immediata a partir de dilluns dia 27 de setembre per a tot l’alumnat, personal docent, personal no docent, serveis complementaris i comunitat educativa.

Les anteriors circulars estan anul·lades.

Gràcies per col.laborar en fer de la nostra escola un lloc segur per a tots/es!
Direcció.

Apreciadas familias

Para dar respuesta al informe médico recibido en el dia de hoy no se pueden traer al centro ningún tipo de frutos secos incluyendo bizcochos/pan/galletas con frutos secos o semillas ni con trazas.

Esta medidad es de aplicación inmediata a partir del lunes dia 27 de septiembre para todo el alumnado, personal docente, personal no docente, servicios complementarios y comunidad educativa.

Las anteriores circulares estan anuladas.

¡Gracias por colaborar con un centro seguro para todos/as ¡

Dirección.