8a circular.RECORDATORI COVID Responsabilitat de les famílies.

 

Children resting

 

Benvolgudes famílies.

La situació actual implica, per part de les famílies, actuacions obligatòries i un compromís amb la societat .

El centre fa un seguiment diari del seu compliment.  Gràcies per la seva col·laboració.

Per favor han de tornar a llegir el document adjunt.

 

Apreciadas familias.

La situación actual implica, por parte de las familias, actuaciones obligatorias y un compromiso con la sociedad .

El centro hace un seguimiento diario de su cumplimiento. Gracias por su colaboración.

Por favor tienen que volver a leer el documento adjunto.

 

RESPONSABILIDAD FAMILIAS COVID 19

RESPONSABILITAT FAMILIES COVID 19