Circular 84 Roba oblidada. Ropa olvidada.

Benvolgudes famílies

El dijous dia 28 d’abril, amb la col·laboració de l’AFA i per segona vegada, es podrà recollir la roba oblidada/perduda per l’alumnat a l’entrada de l’AFA , porta petita del carrer Maribel.

Horari  de 8’30 a 9’30hrs.


S’ha de respectar l’horari, les mesures de seguretat i la distancia interpersonal.

L‘entrada serà per torn de 10 persones per a evitar aglomeracions.

Recordin que la roba ha de dur el nom i llinatges del propietari .

La roba sense propietari i no identificada serà donada a una organització benèfica ( Càritas)

Una salutació. Direcció del centre.

Apreciadas familias

El jueves día 28 de abril , con la colaboración del  AFA y por segunda ocasión, se podrá recoger la ropa olvidada/perdida por el alumnado en la entrada del AFA, puerta pequeña de la calle Maribel.

Horario de de 8.30 a 9’30hrs.

Se debe respetar el horario, las medidas de seguridad y la distancia interpersonal.

La entrada será por turnos de 10 personas para evitar aglomeraciones.

Recuerden que la ropa debe llevar el nombre y apellidos del propietario.

La ropa sin propietario ni identificada se donará a una organización benéfica ( Cáritas).

Un saludo. Dirección del Centro.