Circular 20 LListats usuaris Club del Cole

Benvolgudes famílies s’adjunten els llistats del servei d’horabaixa Club del Cole.

Les places són fixes i en el cas de no fer ús de les mateixes a principi del curs s’adjudicaran als alumnes en llista d’espera.

El centre està treballant per donar resposta als alumnes en llista d’espera.

Una salutació. Direcció

Apreciadas familias se adjuntan las listas del servicio de tarde “Club del cole”

Las plazas son fijas y en el caso de no hacer uso de las mismas desde el inicio de curso, se adjudicaran a los alumnos en lista de espera.

El centro está trabajando para dar respuesta a los alumnos en lista de espera.

Un saludo. La dirección.