Circular 61. Protocol COVID als centres. Protocolo COVID en los centros

Benvolgudes famílies

Per donar resposta a la situació actual s’informa del nou protocol establert per la Conselleria de Salut i Consum.

Davant un alumne positiu a les aules

-S’ha de tenir en compte que els alumnes d’educació infantil i d’educació especial no porten mascareta, per això si un
alumne és positiu tots els alumnes hauran de guardar quarantena durant 10 dies des del darrer contacte i es realitzarà
PDIA abans de la finalització de la quarantena.

– Davant un cas positiu a l’aula d’educació primària, es farà una PDIA a tot el grup en 24/48 h. Fins que es tenguin el
resultats, els alumnes no poden anar a classe, però la primera PDIA serà un test d’antígens, el que permetrà tenir el resultat al moment i quarentenar els alumnes en cas d’un nou positiu.

EDUCOVID informarà l’Equip Directiu del centre del resultat de les proves, de quins alumnes no van acudir a la cita i de si el grup ha de fer quarantena o no.

Si totes les PDIA són negatives el grup no haurà de fer quarantena i es repetirà la PDIA (en aquest segon cas serà una PCR) als 7/8 dies. Si els alumnes no es presenten a la primera PDIA hauran de fer 10 dies de quarantena.

Si apareix un o més positius més, tot el grup haurà de fer quarantena de 10 dies des del darrer contacte. En aquest cas no es farà una segona PDIA.


-En el cas que el positiu sigui de la variant òmicron es quarantenarà tota la classe i es realitzarà una PCR.

Una salutació. Direcció

Apreciadas  familias.

Para dar respuesta a la situación actual se informa del nuevo protocolo establecido por la 

Consejería de Salud y Consumo. 

Ante un alumno positivo en las aulas

-Hay que tener en cuenta que los alumnos de educación infantil y de educación especial no 

llevan mascarilla, pero esto si un alumno es positivo todos los alumnos tendrán que guardar 

cuarentena durante 10 días desde el último contacto y se realizará PDIA antes de la 

finalización de la cuarentena. 

-Ante un caso positivo en el aula de educación primaria, se hará una PDIA en todo el grupo en 

24/48 h. Hasta que se tengan los resultados, los alumnos no pueden ir a clase, pero la primera 

PDIA será un test de antígenos, lo que permitirá tener el resultado al momento y cuarentenar a 

los alumnos en caso de un nuevo positivo.

EDUCOVID informará al Equipo Directivo  del resultado de las pruebas, de qué alumnos no 

acudieron a la cita y de si el grupo debe hacer cuarentena o no. 

Si todas las PDIA son negativas el grupo no tendrá que hacer cuarentena y se repetirá la PDIA 

(en este segundo caso será una PCR) a los 7/8 días. 

Si los alumnos no se presentan en la primera PDIA tendrán que hacer 10 días de cuarentena. 

Si aparece uno o más positivos más, todo el grupo tendrá que hacer cuarentena de 10 días desde 

el último contacto. En este caso no se hará una segunda PDIA

-En caso de que el positivo sea de la variante ómicron se cuarentenará toda la clase y se 

realizará un PCR.

Un saludo. Dirección