Curs 23/24. Actualitzada Circular 2 Sol.licituds servei d’Escoleta Matinera. Solicitudes servicio Escoleta Matinera.

Bon dia

Qualsevol incident amb les llistes s’ha de comunicar al correu oficial del centre ceipieemsonserra@educaib.eu, al correu sempre ha de constar el nom, llinatges i curs de l’alumne. Els documents s’han d’ajuntar al correu. Gràcies.

Buenos dias 
Cualquier incidente con las listas debe comunicarse al correo oficial del centro ceipieemsonserra@educaib.eu, en el correo siempre debe constar el nombre, apellidos y curso del alumno. Los documentos deben adjuntarse en el correo. Gracias.

Benvolgudes famílies.

S’adjunta el llistat de les sol.licituds presentades ( Circular 100 día 14 de maig de 2023)

Abans de setembre s’informarà per aquest mitjà ( plana web) dels documents que han de presentar, abans de l’inici de les classes, de forma presencial a la secretaria del centre o a la reunió de principi de curs amb el tutor/a abans de l’inici de les classes (consultar el dia de reunió al calendari de la plana web) .

Amb la presentació de la documentació es confirma la plaça, en cas contrari serà plaça vacant.

Les places confirmades i no ocupades el mes d’octubre ( excepte Infantil 3 anys) seran places vacants.

En cas de no necessitar les places SOL.LICITADES es prega notificar-lo amb brevetat i per escrit al correu oficial ceipieemsonserra@educaib.eu.Es prega que al correu consti el nom, llinatges i curs de l’alumne.

Moltes gràcies. Direcció del centre

Apreciadas familias.

Se adjunta el listado de solicitudes presentadas ( Circular 100 día 14 de mayo de 2023)

Antes de septiembre se informará por este medio ( página web) de los documentos que deben presentar, antes del inicio del inicio de las clases, de forma presencial en la secretaria del centro o en la reunión de principio de curso con el tutor/a ( consultar el día de la reunión en el calendario de la página web del centro).

La presentación de los documentos confirma la plaza, en caso contrario será plaza vacante.

Las plazas confirmadas que no se ocupen el mes de octubre ( excepto infantil 3 años) serán plazas vacantes.

En caso de no necesitar la plaza SOLICITADA se ruega notificarlo con brevedad y por escrito al correo oficial ceipieemsonserra@educaib.eu. Se ruega que en el correo conste el nombre, apellidos y curso del alumno.

Muchas gracias. Dirección del centro.