Gràcies Families Enllaç

Volem reconèixer públicament la feina de les Famílies Enllaç i les coordinadores durant aquest complicat i difícil curs. 
Gràcies pel seu esforç i compromís, tant amb el centre com amb les famílies que ens han manifestat el seu agraïment per la seva generosa i altruista col·laboració.

Junts feim escola!
Equip directiu i equip docent CEIPIEEM Son Serra

 

Queremos reconocer públicamente el trabajo de las Familias Enlace y las coordinadoras durante este complicado y difícil curso.
Gracias por su esfuerzo y compromiso, tanto con el centro como con las familias que nos han manifestado su agradecimiento por  su generosa y altruista colaboración.

Junts feim escola!
Equipo directivo y equipo docente CEIPIEEM Son Serra.