Circular 114 Material d’aula 1r de primària integrat EEM. Curs 2022/23

Benvolgudes famílies

L’aportació anual voluntària de material *fungible escolar aprovada per el Consell Escolar per al curs 2022-23 es d’un import únic  de 50 euros ( 35 per a tots els cursos de primària/UEECO i 15 pels ensenyaments musicals).

El material* adquirit amb aquestes aportacions estarà al centre per les famílies que hagin fet l’aportació.

En cas contrari les famílies han de dur al centre el material necessari * que és sol·liciti detalladament  a principi de curs i trimestralment dins una bossa, així com fer l’abonament de les fotocòpies, enquadernacions i plastificacions  corresponents. El centre no proporciona material individual.

*Material fungible i no fungible escolar  entre altres fotocòpies, aferrament, pintures, gomes, pinzells, llapissos, maquinetes, plastilina, fang, paper xarol, paper seda, paper cel.lofana, punxons, cartolines blanques A4 i A3, cartolines de colors A4 i A3, folis blancs A4, folis blancs A3, folis de colors A4 i A3,  fundes de plàstic A4 i A3, enquadernadors, aquarel·les, temperes, retoladors, paper continuu, gomets de diferents formes, mides i colors, cartolines, tisores, plaguetes  generals , material EEM, enquadernacions  i  material plastificat.

 MOLT IMPORTANT

Cada nivell té el seu propi document ( codi de barres) no s’ha de fer ús d’altre codi malgrat sigui del mateix import.

En cas de fer una transferència trobaran la informació a la circular adjunta.

Abans del 30 de setembre s’ha de fer, per alumne,l’aportació corresponent o dur al centre  el material indicat.

Una salutació .Direcció CEIPIEEM  Son Serra. Juliol 2022

Apreciadas familias

La aportación anual voluntaria de material* fungible escolar aprobada por el Consejo Escolar para el curso 2022-23 es de un importe único de  de 50 euros ( 35 para todos los cursos de primaria/UEECO y  15 para las enseñanzas musicales).

El material* adquirido con estas aportaciones estará en el centro por las familias que hayan realizado la aportación.

En caso contrario las familias deben traer  al centro el material necesario * que se solicitará detalladamente a principio de curso y trimestralmente dentro de una bolsa, así como realizar el abono de las fotocopias, encuadernaciones y plastificaciones correspondientes.El centro no proporciona material escolar individual.

*Material fungible y no fungible escolar entre otros materiales incluye las fotocopias, pegamento, pinturas, gomas, pinceles, lápices, sacapuntas, plastilina, barro, papel charol, papel seda, papel celofán, punzones, cartulinas blancas A4 y A3, cartulinas de colores A4 y A3, folios blancos A4, folios blancos A3, folios de colores A4 y A3, fundas de plástico A4 y A3, encuadernadores, acuarelas, témperas, rotuladores, papel continuo de distintos colores, gomets de diferentes formas, tamaños y colores, cartulinas, tijeras , cuadernos en general, material EEM y material plastificado.

 MUY IMPORTANTE

CADA NIVEL TIENE SU PROPIO CODIGO DE BARRES, NO SE PUEDE UTILIZAR OTRO CÓDIGO AUNQUE EL IMPORTE SEA EL MISMO.

En el caso de transferencia encontrarán la información en la circular adjunta.

Antes del 30 de septiembre se realizará, por alumno, la aportación correspondiente o presentar en el centro todo el material indicado.

Un saludo .Dirección CEIPIEEM Son Serra julio 2022