Circular 43. Tancament carrer Pardo Bazan. Cierre calle Pardo Bazán.

 


Benvolgudes famílies.

Amb el tancament del carrer Pardo Bazan s’ha millorat la seguretat dels alumnes i el compliment del Pla de Contingència.

Es prega a les famílies dels alumnes que, sota la seva supervisió, estan cridant als timbres de les portes dels veïnats, pujant a les baranes i barreres de les cases col·laborin amb el manteniment de les normes  bàsiques de convivència.

Tancament carrer Pardo Bazan i estacionament dels vehicles.

S’han de respectar les indicacions dels voluntaris que col·laboren amb la comunitat educativa.

Una vegada posades les barreres al carrer Pardo Bazan no s’han de moure.

Les famílies que estacionen al carrer Pardo Bazan i no poden esperar per treure el seu vehicle, poden aparcar als carrers adjacents ( carrers Maribel, Gelabert) així s’eviten situacions de risc amb els alumnes que esperen per accedir al centre. Gràcies per la seva col.laboració.

Tots junts educam!

Equip directiu

Apreciadas familias

Con el cierre de la calle Pardo Bazan ha mejorado la seguridad de los alumnos y el cumplimiento del Plan de Contingencia.

Se ruega a las familias de los alumnos que estando bajo su supervisión,  llaman a los timbres de las puertas de los vecinos, y  se suben  en las barandillas y barreras de las casas colaboren con el mantenimiento de las normas  básicas de convivencia.

Calle Pardo Bazan y estacionamiento de los vehículos.

Se deben respetar las indicaciones  de los  voluntarios que colaboran con la comunidad educativa.

Una vez puestas las barreras en la calle Pardo Bazan no se tienen que  mover . 

Las familias que estacionan en la calle Pardo Bazan y no pueden esperar para sacar su vehículo , pueden aparcar en las calles adyacentes (calles Maribel, Gelabert) así evitamos situaciones de riesgo con los alumnos que  esperan para acceder al centro. Gracias por su colaboración.

¡Todos juntos educamos!

Equipo directivo