Circular 25 usuaris servei de menjador

Benvolgudes famílies s’adjunten els llistats actualitzats del servei de menjador escolar.

Les places són fixes i en el cas de no fer ús de les mateixes a principi del curs ( setembre) s’adjudicaran als alumnes en llista d’espera.

El centre està treballant per donar una ràpida resposta als alumnes en llista d’espera.

Es recorda que es imprescindible tenir abonades les quotes pendents del curs passat.

Una salutació. Direcció.

Apreciadas familias se adjuntan las listas actualizadas del servicio de comedor escolar

Las plazas son fijas y en el caso de no hacer uso de las mismas desde el inicio de curso ( septiembre) se adjudicaran a los alumnos en lista de espera.

El centro está trabajando para dar una rápida respuesta a los alumnos en lista de espera.

Se recuerda que es imprescindible tener abonadas las cuotas pendientes del curso anterior.

Un saludo. La dirección.