CIRCULAR 55 Audicions segon trimestre. Audiciones segundo trimestre.

Estimades famílies.

Ens complau anunciar-vos que la setmana del 4 al 8 de març de 2024 es duran a terme les audicions del segon trimestre.

Es duran a terme en dues aules simultàniament i tan sols podran assistir-hi dos acompanyants per alumne. Les dues aules seran el gimnàs i l’aula 19.

A la pàgina groga num. 15 de l’agenda del vostre fill/a trobareu anotada la data, hora, repertori i aula de l’audició. 

Els qui tinguin l’audició al gimnàs entraran per la porta del carrer Matamusinos.

Els qui tinguin l’audició a l’aula 19 entraran pel carrer Maribel.

Les audicions es realitzaran en 2 franges horàries

  • 1a franja: de 15:30 a 16:30
  • 2a franja: de 16:30 a 17:30

L’alumnat ha de venir 15 minuts abans de la seva audició

a) els qui tenen l’audició a les 15:30 han de venir a les 15:15.

b) els qui tenen l’audició a les 16:30 han de venir a les 16:15.

L’alumnat entrarà sol, les famílies hauran d’esperar a l’hora de l’audició.

Us demanem màxima puntualitat i alhora paciència i comprensió per si es produeix algun retard en el començament de l’audició, ja que es poden donar moltes eventualitats durant el directe.

MOLT IMPORTANT

Ens veiem en la necessitat de recordar que per temes d’aforament i  seguretat, tan sols poden assistir 2 persones per alumne/a

Durant aquesta setmana d’audicions, les classes individuals, de llenguatge musical i de banda/orquestra que es realitzen en horari de tarda (13:30 a 17:30) es permuten per les audicions, per tant, en la franja horària de 13:30 a 17:30 NO S’IMPARTIRAN CLASSES. 

És important supervisar i recordar als seus/ves fills/es que han de dur l’instrument i partitura el dia de l’audició, ja que és possible que el dia de l’audició no coincideix amb el seu dia habitual de classe.

Durant aquesta setmana l’alumnat usuari del menjador de forma excepcional, podrà romandre al centre sota la supervisió dels docents de 15’30 fins a les 16:30.

Finalment, voldríem recordar la importància de venir vestits adequadament: calçons/falda obscurs i camisa blanca.                    

Moltes gràcies.Equip Directiu 

Apreciadas Familias.

Nos complace anunciarles que la semana del 4 al 8 de marzo de 2024 están programadas las audiciones del primer trimestre.

Las audiciones se  realizan de forma simultánea, en dos aulas. Por una limitación de espacio sólo pueden asistir dos acompañantes por alumno.  Las aulas son el gimnasio y el aula 19.

En la página amarilla num. 15 de la agenda de su hijo/a encontrará anotada la fecha, hora, repertorio y aula de la audición.

Las familias  acudan a la audición en el gimnasio entrarán por la puerta de la calle Matamusinos. 

Las familias  acudan a la audición en el aula 19 entrarán por la calle Maribel.  

Las audiciones se realizarán en 2 franjas horarias:

  • 1a franja: de 15:30 a 16:30
  • 2a franja: de 16:30 a 17:30

El alumnado debe venir 15 minutos antes de su audición

a)los alumnos/as que tienen la audición a las 15:30 deben venir a las 15:15.

b)los alumnos/as quienes tienen la audición a las 16:30 deben venir a las 16:15. 

El alumnado entrará solo, las familias tendrán que esperar a la hora de la audición.

Le pedimos máxima puntualidad y al mismo tiempo paciencia y comprensión por si se produce algún retraso en el comienzo de la audición, ya que se pueden dar muchas eventualidades durante el directo.

MUY IMPORTANTE 

Es necesario recordarles que por tema de aforo y seguridad solo podrán asistir 2 personas por alumno/a

Durante esta semana de audiciones, las clases individuales, de lenguaje musical y de banda/orquesta que se realizan en horario de tarde (13:30 a 17:30) se permutan por las audiciones, por tanto, en la franja horaria de 13:30 a 17:30 NO SE IMPARTIRÁN CLASES.

Supervisen  que sus  hijos  traen el instrumento y partitura el día de la audición, ya que es posible que el día de la audición no coincida con su día habitual de clase.

Durante esta semana el alumno usuario del comedor podrá quedarse, de forma excepcional, en el centro bajo la supervisión de los docentes de 15’30 hasta las 16’30 hrs.

Por último, recuerden la importancia de venir vestidos adecuadamente: pantalones/falda oscuros y camisa blanca.

Muchas gracias. Equipo Directivo