Circular 42 “Beethoven a Son Serra”

 

 

Benvolgudes famílies,

Es prega llegir  la circular adjunta  on s’explica l’organització de la propera activitat lectiva dels alumnes de primària i educació bàsica al nostre  centre.

Beethoven a les escoles

A través de la seva música es traçarà un recorregut introductori a través de la seva biografia, remarcant els punts més didàctics.

La segona meitat de la sessió anirà destinada a tractar la temàtica anual
del CEIPIEEM Son Serra “Les emocions”.
A través d’audicions de fragments determinats de la música de Beethoven (simfònica, solista, camerística, vocal) es parlarà de la vinculació emocional de la música amb l’artista i moments concrets de la seva existència.
L’objectiu és anomenar emocions inspirades a través de la música i explicar quin  context musical (instrumentació, ritme, timbre, melodia, harmonia) ha conduït al grup a distingir diferents emocions.

Equip directiu

Circular Beethoven a les escoles febrer 2021

Apreciadas familias

Se ruega lean la circular adjunta  donde se explica la organización de la próxima actividad lectiva de los alumnos de primaria y enseñanza básica en nuestro centro.

                                            Beethoven a les escoles

A través de su música se trazará un recorrido introductorio a través de  su biografía, remarcando los puntos más didácticos.

La segunda mitad de la sesión irá destinada a tratar la temática anual del CEIPIEEM Son Serra “Las emociones”.

A través de audiciones de fragmentos determinados de la música de Beethoven (sinfónica, solista, camerística, vocal) se hablará de la vinculación emocional de la música con el artista y momentos concretos de su existencia.

El objetivo es identificar y nombrar las emociones inspiradas a través de la música y explicar qué contexto musical (instrumentación, ritmo, timbre, melodía, armonía) ha conducido al grupo a distinguir diferentes emociones.

Equipo directivo

Circular Beethoven a les escoles febrer 2021