37 circular. Mesures d’hivern. Medidas para el invierno.

 

Benvolgudes famílies

Amb l’inici del segon trimestre volem recordar la necessitat de complir amb el Pla de Contingència del centre i les successives resolucions publicades.
Davant les temperatures actuals és necessari que els alumnes venguin ben abrigats. L’escola té la calefacció encesa  però no és suficient  ja que s’ha d’assegurar una correcta i continua ventilació de les aules i dels espais educatius amb les finestres i portes obertes.
S’aconsella que els seus fills/es duguin al centre roba adequada per aquesta situació (camisetes tèrmiques, mitges, leggins, guardapits, bufandes, mitons i gorres de llana). No es poden dur flassades.
La setmana vinent el centre rebrà els mesuradors de CO2 que ens permetran ajustar la ventilació a les necessitats de les aules aixi mateix el centre està estudiant la possibilitat d’instal.lar petites mampares a les finestres de les aules en espera del vist i plau de la Conselleria.

Recordin que els alumnes han de dur sempre una mascareta de recanvi a la seva motxilla o bossa.
A les entrades i sortides s’ha de respectar l’horari (màxima puntualitat) i els torns establerts. Els alumnes han d’esperar sempre amb el seu grup i evitar el contacte entre altres grups i/o acompanyants.

 

Moltes gràcies.

Equip directiu.

 

Queridas familias
Con el inicio del segundo trimestre queremos recordarles la necesidad de cumplir con el Plan de Contingencia del centro y las sucesivas resoluciones publicadas.
Ante las temperaturas actuales es necesario que los alumnos vengan bien abrigados. La escuela tiene la calefacción encendida, pero no es suficiente ya que se debe asegurar una correcta y continua ventilación de las aulas y de los espacios educativos con las ventanas y puertas abiertas.
Se aconseja que sus hijos / as vengan al centro con ropa adecuada para esta situación (camisetas térmicas, medias, leggins, chalecos, bufandas, mitones y gorros de lana). No se pueden traer mantas.
La próxima semana el centro recibirá los medidores de CO2 que nos permitirán ajustar la ventilación a las necesidades de las aulas. El centro está estuduiando la posibilidad de instalar pequeñas mamparas en las ventanas de las aulas en espera de la conformidad de la Conselleria.
Recuerden que los alumnos deben tener siempre una mascarilla de repuesto en su mochila o bolsita.
Durante las entradas y salidas se respetará el horario (máxima puntualidad) y los turnos establecidos. Los alumnos deben esperar siempre con su grupo y evitar el contacto entre otros grupos y / o acompañantes.
Muchas gracias.
Equipo directivo.