Circular 82 Adscripció a Secundària (ESO). Adscripción a secundaria (ESO).

Benvolgudes famílies de sisè de primària

Dijous dia 31 de març, comença el termini per a la presentació de sol·licituds als processos d’adscripció a Secundària (ESO) per al curs escolar 2022-23 i finalitza el dia 6 d’abril .

Es tramitarà preferentment per via telemática

Per poder iniciar la sol.licitud hi ha diversos procediments

  • Utilitzant el sistema Cl@ve
  • Utilitzar el codi d’usuari GESTIB o usuari CAIB
  • Creant un tràmit anònim  ( dades personals)

La sol.licitud telemática es durà a terme per mitjà de la plataforma informática de l’administració digital del Govern de les Illes Balears .                   

En aquesta adreça trobaran tota la informació.

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici/

Procés d’adscripció als IES

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/solalicitudtramit_telematic_adscripcia/

No obstant els usuaris  que ho necessitin poden dur a terme de manera presencial i amb cita prèvia els tràmits necessaris dels procesos administratius relacionats amb la prestació de serveis educatius, amb les mesures de distanciament individual i col.lectiu, d’higiene i protección que estableixen els protocols sanitaris i de prevenció.

La realització del tràmit presencial té carácter excepcional i és per aquells sol.licitants que no disponsen de medis adients per a dur a terme el tràmit telemàtic o per circumstàncies personals com per exemple la recent incorporació al sistema educatiu espanyol, la barrera idiomática o cultural, etc.

Han de recordar que si no es fa el tràmit se’ls adjudicarà una plaça d’ofici entre els centres als quals opten per adscripció ( IES Emili Darder  IES G. Sagrera).

A la plana web del centre està publicada la informació dels IES.

Una salutació. Equip directiu.

Apreciadas familias de sexto de primária.

El jueves, dia 31 de marzo, se inicia el plazo para la presentació de solicitudes en el proceso de adscripción a Secundaria (ESO)para al curso escolar 2022-23 finalizando el dia 6 de abril .

Se tramitará preferentemente por vía telemática

Para poder iniciar la solicitud hay varios procedimientos

  • Utilizando el sistema Cl@ve
  • Utilizar el código de usuario GESTIB o usuario CAIB
  • Creando un trámite anónimo (datos personales)

La solicitud telemática se llevará a cabo por medio de la plataforma informática de la administración digital del Gobierno de las Islas Baleares .

En esta dirección encontrarán toda la información necesaria.

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/inici/

Procés d’adscripció als IES

https://www.caib.es/sites/escolaritzaciocurs/ca/solalicitudtramit_telematic_adscripcia/

Los usuarios que lo necesiten pueden llevar a cabo de manera presencial y con cita previa los trámites necesarios de los procesos administrativos relacionados con la prestación de servicios educativos, con las medidas de distanciamiento individual y colectivo, de higiene y protección que establecen los protocolos sanitarios y de prevención.

La realización del trámite presencial tiene carácter excepcional y es por aquellos solicitantes que no disponen de medios adecuados para llevar a cabo el trámite telemático o por circunstancias personales como por ejemplo la reciente incorporación al sistema educativo español,la barrera idiomática o cultural, etc.

Deben recordar que si no se hace el trámite se les adjudicará una plaza de oficio entre los centros a los que optan por adscripción (IES Emili Darder IES G. Sagrera).

En la página web del centro está publicada toda la información de los Institutos.

Un saludo. Equipo directivo