Circular 25 Places vacants

Informació vacants

Per aquest curs 2023-24, queden disponibles les següents vacants pendents d’adjudicar: 

INICIACIÓ MUSICAL a 1r i 2n de Primària

CLARINETVIOLAVIOLONCELTOTAL VACANTS
2224

ENSENYAMENTS ELEMENTALS MÚSICA A 3r a 6è de Primària

PIANOVIOLONCELCLARINET PERCUSSIÓTOTAL VACANTS
21313

(Aquestes places només estan disponibles per l’alumnat NOUVINGUT o sense especialitat adjudicada curs 2023-23)

Si alumne/família  estau  interessats en realitzar ensenyaments integrats en alguna de d’aquestes especialitats heu d’omplir preinscripció proves d’accés setembre (sol.licitar a secretaria).

Les proves d’accés de les vacants ofertades en segona convocatòria de setembre es realitzaran durant el mes d’OCTUBRE dins l’horari lectiu del centre (8.30 a 17.30). S’informarà a les famílies interessades de la data i hora de la prova d’accés via plana web

Equip Directiu